Bezpieczeństwo i higiena pracy w malarni/lakierni

E-książki

Informacje

W malarniach, lakierniach pracownicy narażeni są na stały kontakt z substancjami i mieszaninami chemicznymi niebezpiecznymi (farby, lakiery, emalie, rozpuszczalniki organiczne), jak również na niebezpieczeństwo urazu, porażenia prądem elektrycznym, nadmierny hałas, wibrację,...

Cena: 39,36 41,82 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie