Jak napisać poprawny biznesplan

Prawo

Informacje

Niniejsza publikacja zawiera praktyczne wskazówki, jakie najważniejsze elementy powinien zawierać plan biznesowy oraz wskazuje metodykę tworzenia tego dokumentu, uwrażliwiając na sfery objęte szczególną uwagą osób oceniających biznesplan.

Cena: 28,56
Dostępność: dostępny do tygodnia