Kultura po przejściach, osoby z przeszłością t.1

Nauki humanistyczne

Informacje

Ludzkie sposoby radzenia sobie z opresywnymi, deprecjonującymi, kryzysowymi doświadczeniami to problem uniwersalny, acz w każdej kulturze przybierający odmienne postaci i zyskujący różną rangę ważności. Wiele wskazuje na to, że dla polskiej kultury ten właśnie problem ma znaczenie...

Cena: 36,55
Dostępność: dostępny do tygodnia